องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
40755   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ดอนช้าง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้...
 • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
 • โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
  โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...
 • แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี ...
  แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี ...
 • โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
  โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
 • โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตร...
  โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตร...
 • โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
  โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
 • กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพ...
  กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพ...
 • โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ปร...
  โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ปร...
 • โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
  โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
 • โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พ...
  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พ...
 • โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ&q...
  โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ&q...
 • โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้ว...
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้ว...
 • โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนา...
  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนา...
 • โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ...
  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ...
 • โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีง...
  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีง...
 • โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...
  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรั...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรั...
นายเรืองฤทธิ์  ทองศรี
นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ลงข่าว : 27/10/2564 โดย : เว็บมาสเตอร์ 35
รายงานผลตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันศพดอบต.ดอนช้างรอบ ตค.2651
ลงข่าว : 23 พฤศจิกายน 2561 โดย : กองการศึกษา 433
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงข่าว : 5 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 304
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2560 โดย : งานพัสดุ 268
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561
ลงข่าว : 2 ตุลาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 266
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
ลงข่าว : 3 กันยายน 2561 โดย : งานพัสดุ 300
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ลงข่าว : 1 สิงหาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 215
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ลงข่าว : 2 กรกฎาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 180
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ลงข่าว : 4 มิถุนายน 2561 โดย : งานพัสดุ 199
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561
ลงข่าว : 2 พฤษภาคม 2561 โดย : งานพัสดุ 211
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
11/01/2022 : ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/01/2022 : ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/01/2022 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในสำนักปลัด ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2021 : ซื้อเพื่อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในกองคลัง ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในงานกิจการประปาต่างๆ ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/12/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เลือกตั้ง จำนวน ๓๓ รายการ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2021 : ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2021 : จ้างเพื่อจัดจ้างเหมา/ซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผผ-๓๓๖๘ ขก. รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓ เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะต่างๆ ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/11/2021 : ซื้อเพื่อจัดซื้อจัดหาสารส้มชนิดใส จำนวน 1,560 กิโลกรัมและคลอลีน จำนวน 1 ถัง เพื่อใช้ในงานกิจการประปา หมู่ที่2 บ้านป่าเหลื่อม ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2021 : จ้างเพื่อจ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ใช้ในสำนักงาน หมายเลขทะเบียน บห-3155 ขก. รหัสครุภัณฑ์ 001-50-002 ของ อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
แจ้งเวียนหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง ทั่วไป ( 21 ม.ค. 65) ขก 0023.5/ว1836

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือภารกิจหลัก
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีป้าย
คู่มือประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
ผ้าฝ้ายย้อมโคลนรากบัวสีธรรมชาติบ้านดอนช้าง
ต.ดอนช้างเชิญเที่ยวชมจุดเช็คอินท่องเที่ยวธรรมชาติแก่งน้ำต้อน
เมืองไทย ดี๊ดี 24 ก.ย. 61
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ป่าเหลื่อม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
otop นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม ม.4 ต.ดอนช้าง
Sky View บุญกู่ฮมขอย วัดกู่แก้ว ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561
รำสาวเข็นฝ้าย บุญกู่ฮมขอย ตำบลดอนช้าง เมืองขอนแก่น
ประเพณีสงกรานต์ บุญกู่ฮ่มข่อย
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงการคลัง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ