องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  กองคลัง

  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพิมรพัท เหลาภา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองคลัง
  เบอร์ติดต่อ : 064-6718536
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพรพรรณ ประทุมพล
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 088-066-3369
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางกัลยา น้อยเล็น
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 088-066-1262
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนวลละออ ไพวัลย์
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวกรรณิกา เมืองสนธิ์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ว่าง
  ตำแหน่ง :
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1