องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินสายเกษตร บ้านนิคม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายทางจากบ้านหัวสระ-วัดกู่แก้ว) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายเกษตร (สายทางลงไปหนองคู) บ้านหนองฮี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  20/11/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/11/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17/11/2023 : จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-3581 (หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-003) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  14/11/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  09/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยาง (สายทางจากท้ายบ้านดอนหญ้านาง - ทางไปบ้านนิคม) บ้านดอนหญ้านาง หมู่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  06/07/2023 : จ้างรายจ่ายฯซ่อมแซมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2023 : จ้างจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ฝึกศึกษาและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  03/07/2023 : ซื้อซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ศพด.อบต.ดอนช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30/06/2023 : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.อบต.ดอนช้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านป่าสังข์-หนองฮี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษาที่1/2566 ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 (โรงเรียนบ้านดอนช้างศรีสุขวิทยาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ปีการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ปีการศึกษาที่๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ศพด.อบต.ดอนช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28/06/2023 : ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้โชว์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  27/06/2023 : จ้างรายจ่ายฯซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15/06/2023 : ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/06/2023 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/06/2023 : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/06/2023 : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ(ทะเบียน 85-3581) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12/06/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  07/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/06/2023 : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  02/06/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  01/06/2023 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  31/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด17
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>