องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปวีณา อ่างบุญตา
  ตำแหน่ง :
  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ : 093-326-7373
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพิชรญา เพียเพ็ชร
  ตำแหน่ง :
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ : 088-560-4681
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววรารักษ์ ถาบัว
  ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 085-927-2590
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุชิน อ่างยาน
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ : 082-316-4970
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุมณฑา ศรีเมืองเฮ้า
  ตำแหน่ง :
  ครู
  เบอร์ติดต่อ : 080-155-1716
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสะเลียม ภักดีปัญญา
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 080-760-5645
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสมบัติ แก้วทุย
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 084-516-6149
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  -ว่าง-
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเอมอร โคตรสวรรค์
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 089-601-5372
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุขสันต์ แสนตุ้มทอง
  ตำแหน่ง :
  ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.ดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1