องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  สมาชิกสภา

  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประยุทธ ใจหมั่น
  ตำแหน่ง :
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 0812676483
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุดร นามทะจักร์
  ตำแหน่ง :
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 088-5142789
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเรืองฤทธิ์ ทองศรี
  ตำแหน่ง :
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
  เบอร์ติดต่อ : 089-7096827
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวิมล เหง้ามูล
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 2
  เบอร์ติดต่อ : 092-2808675
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเฉลิม เครือสุคนธ์
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่่ 3
  เบอร์ติดต่อ : 083-7557485
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสมใจ พงซื่อ
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 4
  เบอร์ติดต่อ : 084-6862263
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสราวุธ แต้มกลาง
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 5
  เบอร์ติดต่อ : 085-4597795
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณรงค์ชัย แสนไชย
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 6
  เบอร์ติดต่อ : 065-9399277
  อีเมล์ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพิภพ โคตรประทุม
  ตำแหน่ง :
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง หมู่ที่ 8
  เบอร์ติดต่อ : 099-0282594
  อีเมล์ :
  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
  1