องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
24   คน
สถิติทั้งหมด
39101   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชัย แก้วไทย
ตำแหน่ง :
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เบอร์ติดต่อ : 095-190-8462
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางนันท์นภัส เตชะศิริโชคมงคล
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์ติดต่อ : 089-713-5012
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนันทกานต์ พรมภักดี
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 089-8463135
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรุ่งทิวา หัสดีสรยุทธ
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 083-1012955
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุนันทา ภูมิการีย์
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 087-629-5545
อีเมล์ : mini.may@hotmail.com
ชื่อ - นามสกุล :
นางผลิตา ไตรรัตน์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 085-005-9336
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธินี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจักรภัทร กองหาโคตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 089-4523950
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางแพรวพรรณ บาอุ้ย
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายถนอมศักดิ์ บุตรดี
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ (รถสำนักงานฯ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายกัมปนาท โนพันธุ์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายบุญสนอง ภักดีปัญญา
ตำแหน่ง :
นักการภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุนันท์ โพธ์จวงจันทร์
ตำแหน่ง :
คนงานเครื่องสูบน้ำ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเสถียร นันกาสี
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศุภลักษณ์ พาวันทา
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายปัญญา คำสุด
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทุกน้ำ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1