องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  2   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  103087   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  07/12/2566 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
  07/12/2566 : ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฏกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์
  27/11/2566 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการป้องกันคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาการตีตราและเลือกปฎิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี การเคารพสิทธิมนุษยชน และความหลากหลายทางเพศ
  20/11/2566 : ประกาศ เรื่องผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2567
  07/11/2566 : ประกาศ เรื่องถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
  10/11/2566 : ประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม
  07/11/2566 : ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
  26/10/2566 : ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
  02/10/2566 : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
  02/10/2566 : ขอเชิญชวนประชาชนใช้ Thai Id มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล
  29/09/2566 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  26/09/2566 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้้งเป็นพนักงานจ้าง
  04/09/2566 : ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  22/05/2566 : ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด
  03/08/2565 : ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  04/07/2566 : การยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
  07/06/2565 : การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
  27/06/2565 : ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5)
  26/10/2566 : รณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
  09/03/2565 : ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด12
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>