องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
39103   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
22/11/2564 : แจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง อบต.ได้ ทางระบบออนไลน์
11/10/2564 : แบบฟอร์มว่าด้วยเรื่องวิธีการหาเสียง
06/10/2564 : ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
06/10/2564 : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
06/10/2564 : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
06/10/2564 : ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
06/10/2564 : ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
02/08/2564 : รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
02/08/2564 : ศูนย์พักคอยตำบลดอนช้าง ณ โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
27/11/2562 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) ประจำปี 2563
27/11/2562 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) ประจำปี 2563
27/11/2562 : ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (กรมธนารักษ์) ประจำปี 2563
29/05/2563 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ภ.ด.ส.3) อบต.ดอนช้าง
29/05/2563 : ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก็ไขเพพิ่มเติม (ภ.ด.ส.3)
29/05/2563 : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)อบต.ดอนช้าง
29/05/2563 : ประกาศประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
03/08/2563 : ประชาสัมพันธ์การออกจัดเก็บภาษ๊นอกสถานที่ ประจำปี 2563
27/11/2562 : ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
22/01/2564 : ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ํได้รับการคุัดเลือและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 (เดิอน ตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563
08/12/2563 : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>