องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
39103   คน
เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2564
 4   4
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง
 3   100
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง)  ประจำปี 2563
โครงการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19(COVID-19) สำหรับกลุ่มเสี่ยง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง) ประจำปี 2563
 4   53
แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
แสดงและจำหน่ายสินค้าในงานใหม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค.
 3   131
โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
โครงการมอบต้นไม้แก่ราษฏรตำบลดอนช้าง
 3   46
โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อการเกษตรตามพระราชดำริ
 3   85
โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
โครงการโคขุน กู้วิกฤต COVID-19
 3   59
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564
 4   96
โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2562
โครงการ "วันแม่แห่งชาติ" ประจำปี 2562
 4   149
โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
โครงการประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อย ประจำปี 2563
 4   63
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563
 4   94
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562
โครงการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2562
 4   55
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้วเกมส์ ประจำปี 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกู่แก้วเกมส์ ประจำปี 2562
 4   86
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563
โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปี 2563
 5   81
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ผ้าไหมทอมือ  ชุมชนบ้านดอนหญ้านาง
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ผ้าไหมทอมือ ชุมชนบ้านดอนหญ้านาง
 3   94
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 4   110
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (6-8 มีนาคม 2561)
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (6-8 มีนาคม 2561)
 10   280
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561
 8   235
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(จัดตั้ง อปพร. ) งบประมาณ 2559
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(จัดตั้ง อปพร. ) งบประมาณ 2559
 8   267
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2558
 4   242
โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยและผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 7   212
โครงการปิดทองหลังพระ
โครงการปิดทองหลังพระ
 7   240


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1