องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • งานการศึกษา
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
     คน
  สถิติวันนี้
  234   คน
  สถิติทั้งหมด
  111239   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
      8
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการผลิต บริโภคและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      31
  ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ลดพลังงานสู่การเพิ่มพลังเงิน
  ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน ลดพลังงานสู่การเพิ่มพลังเงิน
      29
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
      22
  รณรงค์การจัดทำ "โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"
  รณรงค์การจัดทำ "โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน"
      19
  โครงการธนาคารขยะ อบต.ดอนช้าง
  โครงการธนาคารขยะ อบต.ดอนช้าง
      23
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “กิจกรรมรักษ์โลก” ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน “กิจกรรมรักษ์โลก” ร่วมกับ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      26
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง ปี 2566
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง ปี 2566
      24
  โครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปี 2566
  โครงการสนันสนุนผ้าอ้อมผู้ใญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปี 2566
      18
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2566
      27
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ปี 2566
  โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ ปี 2566
      20
  โครงการส่งเสริมป้องกันช่องปากเด็กวัยเรียน ปี 2566
  โครงการส่งเสริมป้องกันช่องปากเด็กวัยเรียน ปี 2566
      23
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566
  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ปี 2566
      25
  โครงการรักษ์ไต ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2566
  โครงการรักษ์ไต ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปี 2566
      24
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      20
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566
      22
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2566
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2566
      32
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  โครงการส่งเสริมสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพประชาชนวัยทำงาน ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
      24
  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
  พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
      58
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
      36
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง
      47
  ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ขยะเปียก ตำบลดอนช้าง
  ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ขยะเปียก ตำบลดอนช้าง
      68
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
      196
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2565
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2565
      155
  ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างดอนช้าง
  ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างดอนช้าง
      144
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2566
  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2566
      144
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2566
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2566
      133


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด3
  1 2 3 >>