องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  38   คน
  สถิติทั้งหมด
  103087   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  รูปภาพทั้งหมด

  ค้นหาจาก :
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
      88
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2565
  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2565
      62
  ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างดอนช้าง
  ตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างดอนช้าง
      70
  ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
  ฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทน์ฯ 2565
      58
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
  โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ ประจำปี2565
      57
  ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ประจำปี 2565
  ประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ประจำปี 2565
      64
  โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง 2565
  โครงการพัฒนาเครือข่ายแกนนำส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง 2565
      69
  โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2565
  โครงการอบรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเป้าหมาย ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 2565
      62
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง ปี 2565
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง ปี 2565
      71
  โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565
  โครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565
      82
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 2565
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตคนพิการและทุพพลภาพในชุมชน 2565
      93
  ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่1/2566
  ประชุมประชาคมตำบลดอนช้าง 25 พ.ย.2565 เพิ่มเติมแผน ครั้งที่1/2566
      156
  รับมอบเกียรติบัตรITA
  รับมอบเกียรติบัตรITA
      204
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2565
      206
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
  โรงเรียนผู้สูงอายุ 2565
      220
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
  โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนช้าง 2564
      230
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ 2565
      234
  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
  ITAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับ AA
      228
   “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
  “การอบรมเรื่อง มาตรฐานการผลิตข้าวที่ยั่งยืน”
      237
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
      239
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
  ประเพณีบุญกู่ฮ่มข่อยครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
      248
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
      2150
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)2565
      214
  อุทกภัย 2564
  อุทกภัย 2564
      191
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
  ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
      240
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
  โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ
      191
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      227


  กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
  1 2