องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
https://www.donchang.go.th
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
จ่าสิบเอกนพดล คนตรง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 • ข้อมูลสำหรับประชาชน
  Social Network
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  1   คน
  สถิติวันนี้
  32   คน
  สถิติทั้งหมด
  103081   คน
  เริ่มนับวันที่ 3 กันยายน 2558

  รับมอบเกียรติบัตรITA 

  ลงข่าว: 13/09/2565    5   203

  วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 จ่าสิบเอกนพดล คนตรง นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนช้าง พร้อมด้วยนางนันท์นภัส เตขะศิริโชคมงคล หัวหน้าสำนักปลัด น.ส.นันทกานต์ พรมภักดี นักทรัพยากรบุคคล เข้ารับเกียรติบัตรจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้างเป็นหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระดับ AA ประเมินโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น อีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของหน่วยงาน????????????????????????